Programa

DANGUOLĖS MARTINKIENĖS (Nr. 39)

RINKIMŲ Į 2016 M. SEIMĄ PROGRAMA SAULĖS APYGARDOJE

"TAI, KO NEGALI KITI!"

   

Darbo partijos prioritetas – GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIDINIMAS

 

AŠ TIKIU, KAD LIETUVOJE:

-        vidutinis darbo užmokestis bus 1110 eurų;

-        minimali mėnesinė alga (MMA) bus 656 eurų;

-        vidutinė pensija bus 422 eurų;

-        neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) prilygintas MMA.

 

DARBO PARTIJA GALI IR ŽINO, KAIP VISIEMS ŽENKLIAI PADIDINTI PAJAMAS IR SUSTABDYTI SOCIALINĘ EMIGRACIJĄ:

-  Įgyvendinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimo programą, neapmokestindami įmonių investuojamo pelno ir skirdami ES struktūrinę paramą.

-  Remsime jaunimo įdarbinimą, juos pirmuosius dvejus metus atleisdami nuo pajamų mokesčio ir valstybės lėšomis apmokėdami privalomąjį socialinį draudimą.

-  Padėsime jaunoms ir remtinoms šeimoms apsirūpinti būstu – savivaldybių socialinių būsto statybai per 4 metus skirsime 1 mlrd. eurų iš ES ir šalies fondų. 

-    Būtiniausiems maisto produktams ir vaistams taikysime 5 % lengvatinį PVM tarifą.

-    Sieksime, kad švietimo finansavimas sudarytų 6% BVP.

-    Aukštąjį nemokamą mokslą garantuosime visiems gerai besimokantiems.

-    Sumažinsime Seimo narių skaičių nuo 141 iki 111.

 

Mano siekis ir pagrindinė kryptis įveiklinti Šiaulių miesto Talkšos ir Rėkyvos ežerų potencialą bei skatinti aktyvią sveiką bendruomenės veiklą. Kartu kurti ir plėtoti Šiaulius kaip patrauklų Šiaurės Lietuvos regiono kultūros židinį.

Aš, DANGUOLĖ MARTINKIENĖ, tapusi seimo nare, plėtosiu viešojo sektoriaus bendradarbiavimą su mokslo, kultūros bei privačiu sektoriais ir skatinti kūrybinį (sporto, mokslo, meno, industrinį) potencialą.