V. Bukauskas: „Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos apsaugos vaikus“

| 0 comments

Seimas po pateikimo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių pakeitimo projektui, kuriuo siekiama skatinti sąžiningą ir socialiai atsakingą verslą, gerinti viešųjų pirkimų būdu perkamų maisto ir maitinimo paslaugų kokybę, griežtinti maitinimo paslaugų kokybės priežiūrą.

Pasak įstatymo projekto iniciatoriaus Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko, Darbo partijos frakcijos nario Valentino Bukausko, projekto rengimą paskatino šiuo metu ydinga maisto tiekimo vaikams ugdymo įstaigose tvarka.
„Nuolat girdime skundų dėl netinkamų maitinimo paslaugų ugdymo įstaigose. Kai kurios savivaldybės vykdo gana griežtą maitinimo paslaugų kokybės priežiūrą, tačiau yra ir tokių savivaldybių, kurios šią priežiūrą vykdo gana atsainiai. Tačiau esant dabartiniam reglamentavimui savivaldybės, organizuodamos viešuosius pirkimų konkursus, dažnai turi problemų, norėdamos atmesti nepatikimų tiekėjų pasiūlymus. Tokiu būdu šiuos konkursus laimi įmonės, ne kartą baustos už maisto saugos ir kokybės reikalavimų nesilaikymą. Paradoksas, bet taip yra“, – teigia V. Bukauskas.
Šiuo metu įstatyme nenumatyti reikalavimai viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems maisto produktų gamintojams ir tiekėjams turėti galiojantį Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, būti neįtrauktiems į padidintos rizikos įmonių grupes, atitikti maisto tvarkymui nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, įskaitant įpakavimo ir transportiravimo reikalavimus. Taip pat šiuo metu įstatyme nenumatyta teisė perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjo įmonė yra priskirta padidintos rizikos įmonių grupei.
„Naujosios teisinio reglamentavimo nuostatos numato, kad perkančioji organizacija, siekianti apsaugoti asmens sveikatą, vaikų teisę tinkamai bei sveikai maitintis, maisto pirkimo sutartyje nustato vienašališką sutarties nutraukimo būdą, jei sutarties galiojimo metu bus nustatyti pasikartojantys maisto produktų kokybės pažeidimai. Taip pat sutartis galės būti nutraukta, jei tiekėjas bus įtrauktas į padidintos rizikos įmonių grupę. Neabejoju, kad priėmus šias pataisas maisto tiekimo paslaugos bus kokybiškesnės, o vaikai – saugesni. Taip pat Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nusprendė siūlyti Vyriausybei sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri parengtų kompleksinius siūlymus dėl maitinimo paslaugų vaikams kokybės užtikrinimo ir šių paslaugų priežiūros tobulinimo“, – sako V. Bukauskas.

Padidintos rizikos įmonių grupę sudarytų Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomų patikrinimų metu nustatoma apie 6 proc. atvejų, kai vaikams buvo siūlomi neleistini maisto produktai arba maisto produktai, kuriuose buvo vaikams draudžiamų maisto priedų, apie 50 proc. Patikrintose vaikų maitinimą organizuojančiose įmonėse yra fiksuojami įvairūs neatitikimai ar grubūs pažeidimai.

Šiuo metu maitinimo paslaugas vykdo apie 200 tiekėjų, o Maisto ir veterinarijos tarnybos Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąraše įtrauktos kone 35 įmonės.

Parašykite komentarą

Required fields are marked *.