Apie mane

intro

DANGUOLĖ MARTINKIENĖ

Kandidatė į Seimą Saulės apygardoje

Aš, Danguolė Martinkienė, gimusi 1965 m. spalio 10 dieną Ringuvėnų kaime Šiaulių raj. Studijuojant Lietuvos veterinarijos akademijoje išryškėjo mano, kaip lyderio savybės. Jau tuomet prisiimdavau atsakomybę už studentų studijų kokybę, neformalią veiklą. Grįžus į Šiaulius, ištekėjau, susilaukiau sūnaus Armino ir dukters Gretos. Įkūriau savo individualią įmonę, kuri teikė finansinės konsultacijos paslaugas. Dirbau direktoriaus pavaduotoja ir finansininke maitinimo įstaigoje UAB „Senoji smuklė“. Taip pat aktyviai dalyvavau Šiaulių miesto visuomeniniame gyvenime.

Vienas reikšmingiausių sprendimų mano gyvenime – politinio kelio pasirinkimas. 2003 m. įstojusi į Darbo partiją jau 2007 m. dalyvavau rinkimuose į Šiaulių miesto tarybą. Rinkimus laimėjau ne tik sėkmės dėka. Savybes, - atsakomybė, racionalumas, objektyvumas, atvirumas, nuoširdumas, gebėjimas išklausyti ir padėti - kurias kasdien atsinešdavau į darbą, įvertino ir rinkėjai. 2007 – 2011 m. laikotarpiu buvau ne tik Šiaulių savivaldybės tarybos narė. Taip pat dirbau ir Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėja, atsakinga už viešuosius ryšius, nevyriausybinių organizacijų veiklą bei miesto įvaizdį. Tuo laikotarpiu išmokau telkti bendruomenes, valdyti konfliktines situacijas. 2011 m. rinkimai į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą taip pat buvo sėkmingi, nes ne tik tapau tarybos nare, bet ir iki šiol užimu Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojos pareigas socialinėje, sporto, sveikatos, švietimo srityse. Darbe vertinu sąžiningumą, kompetencijas, žmogiškąsias savybes, bendrų tikslų siekimą. Jaučiuosi savimi, kai aplink yra darni darbo aplinka, kai kolektyve kiekvienas turi galimybę išreikšti savo nuomonę, į ją atsižvelgiama, kai dirbame komandoje, gebame susitelkti esant sunkumams.

Manau, kad gyvenimas – nenutrūkstantis tobulėjimo procesas, todėl 2013 m. įstojau į Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetą, kuriame studijavau Socialinio darbo magistrantūros nuolatinių studijų programoje ir į Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetą, kuriame studijavau Viešojo valdymo magistro ištęstinių studijų programoje.